Witamy!

Lokalizacje na całym świecieFirma

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Informacje gromadzone na niniejszej stronie internetowej są przeznaczone do użytku PartyLite. PartyLite dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa prywatność i wykorzystywać informacje w sposób odpowiedzialny. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami naszej polityki prywatności umieszczonymi poniżej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

PartyLite jest właścicielem wszelkich informacji gromadzonych na niniejszej stronie internetowej. Zobowiązujemy się nie udostępniać ani nie użyczać ich żadnym osobom w sposób niewyszczególniony w niniejszej polityce. Takie informacje są gromadzone w kilku miejscach na naszej stronie internetowej lub na stronach internetowych Konsultantek PartyLite, jeśli dokonują Państwo zakupu od jednej z nich lub Państwa kontakt z nimi wymaga udostępnienia danych osobowych.

Na pewnych etapach interaktywnej komunikacji z PartyLite, mogą Państwo dostarczać nam danych osobistych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres email. Podawanie demograficznych danych osobistych, takich jak poziom przychodów, płeć i inne, jest opcjonalne.

Może również zaistnieć sytuacja, w której będziemy gromadzić na stronie informacje na temat zakupów oraz działań związanych z zakupami na stronach przez nas prowadzonych (również na stronach Konsultantek PartyLite) w celu podniesienia jakości zawartości strony, ułatwienia korzystania ze strony, dokonywania zakupów za jej pośrednictwem oraz w celu optymalizacji działań marketingowych i promocyjnych naszej firmy w ogóle, a w szczególności działań związanych ze stroną internetową.

Ponadto nasz serwer internetowy może automatycznie gromadzić następujące, nieutożsamiane z konretnymi osobami informacje: adres dostawcy usług internetowych, adres URL oral informacje na temat stron PartyLite i stron Konsultantek PartyLite, jakie są z tego adresu odwiedzane.

Dane osobowe podawane PartyLite będą wykorzystywane przez naszą spółkę przede wszystkim w celu umożliwienia kontaktu z Konsultantką lub Leaderem PartyLite lub w celu skontaktowania się z Państwem, jeśli wyrażą Państwo chęć zostania Konsultantką PartyLite lub Gospodynią Prezentacji PartyLite. PartyLite może je także wykorzystywać w kontaktach mających na celu informowanie o osiągnięciach lub okazjach związanych z PartyLite lub jakimikolwiek produktami lub usługami spółki.

Możemy również wykorzystywać zgromadzone informacje podawane podczas dokonywania zakupów on line na stronie internetowej Konsultantki lub na Prezentacji PartyLite w celu przetwarzania zamówienia lub zakupu, zagwarantowania serwisu gwarancyjnego oraz informowania o promocjach i nowościach produktowych PartyLite. Możemy również wysyłać e-maile zawierające oferty naszych partnerów marketingowych, których produkty lub usługi mogłyby okazać się dla Państwa interesujące.

Korzystamy z usług osób trzecich oraz firm zewnętrznych gromadzących dla nas informacje oraz dostarczających nam usług na przykład w zakresie utrzymania i zarządzania informacji o Klientach, prowadzenia działań promocyjnych, usprawniania naszych usług internetowych, wysyłania komunikatów oraz kontaktowania się z naszymi Klientami. Niektóre strony trzecie będą miały lub mają dostęp do informacji dostarczanych przez Klientów, łącznie z adresem e-mail oral informacjami dotyczącymi karty kredytowej. Mogą również stosować cookies (ciasteczka) w imieniu PartyLite.

Możemy również korzystać z usług osób trzecich dostarczających usług w zakresie reklamy produktów i usług PartyLite w Internecie. Mogą one dostarczać anonimowych informacji na temat Państwa wizyt na stronie PartyLite (lub na stronach Konsultantek PartyLite) oraz interakcji z towarem i usługami dostarczanymi przez PartyLite. Mogą oni również wykorzystywać informacje na temat Państwa wizyt na stronach PartyLite oraz na innych stronach w celu odpowiedniego kierowania reklam produktów lub usług. Państwa anonimowe informacje są gromadzone poprzez technologię pixel tab, standardową technologię wykorzystywaną przez większość stron internetowych obsługujących Klientów online. Ta technologia nie wymaga wykorzystywania ani gromadzenia jakichkolwiek identyfikowalnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości na temat wykorzystywania Państwa danych lub chcą zostać usunięci z naszej listy mailingowej, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym poniżej.

Bezpieczeństwo

PartyLite podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne działania mające zapobiec nieautoryzowanemu i nielegalnemu dostępowi do Państwa danych osobowych, a także ich przypadkowej utracie lub zniszczeniu. Nie wszystkie dane osobowe zebrane na niniejszej stronie są przechowywane.
Wszelkie przechowywane dane osobowe są zakodowane, a wszystkie systemy podłączone do Internetu są wyposażone w zapory firewall i regularnie testowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Dane osobowe mogą być przechowywane w lokalnym oddziale PartyLite lub mogą zostać wysłane do siedziby głównej PartyLite w Plymouth, Massachusetts, USA, jednak bezpieczeństwo Państwa danych zostanie zapewnione w każdym z naszych oddziałów na takim samym poziomie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości na temat wykorzystywania danych lub chcą zostać usunięci z naszej listy mailingowej, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym poniżej. 

Ciasteczka (cookies) i adresy IP

Ciasteczko to informacja o Państwu przechowywana na Państwa twardym dysku. PartyLite może umieszczać ciasteczka na twardych dyskach w celu wspomagania nawigacji na stronie internetowej, a także w celu spersonalizowania użytkowania strony PartyLite. Dezaktywację ciasteczek można przeprowadzić przy pomocy większości przeglądarek internetowych, które umożliwiają skasowanie ich z twardego dysku komputera, zapobiegają ich zapisywaniu lub ostrzegają w momencie, gdy mają one zostać zapisane. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, należy skorzystać z instrukcji obsługi wyszukiwarki lub funkcji „pomoc”.

Możemy korzystać z usług osób trzecich w celu umożliwienia PartyLite weryfikacji skuteczności działań reklamowych oraz monitorowania sposobu, w jaki użytkownicy strony korzystają z opcji strony internetowej. Aby uzyskać miarodajne informacje, możemy korzystać z sygnałów beacon oraz cookies dostarczanych przez sprzedawców na naszych stronach internetowych. Wśród informacji przez nas gromadzonych znajdą się informacje dotyczące odwiedzanych stron i portali oraz informacje na temat dokonanych transakcji. Możemy wykorzystywać powyższe informacje w celu prowadzenia ukierunkowanych działań marketingowych lub określenia rodzaju Klienteli oraz produktów, jakie każdy rodzaj Klientów uważa za najbardziej atrakcyjne.

PartyLite może wykorzystywać Państwa adres IP w celu zdiagnozowania problemów z naszymi serwerami oraz administracji naszej strony internetowej. Państwa adres IP może być używany do zbierania danych demograficznych w szerszym zakresie oraz do wykrywania wzorów ruchu Klientów i użytkowania strony.

Dzieci

PartyLite nie zamierza zbierać żadnych danych osobowych od dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun dziecka, które udostępniło nam takie dane osobowe, chce, by zostały one skasowane z naszego systemu, prosimy o kontakt poprzez email lub na numer telefonu umieszczony na dole niniejszego oświadczenia. Informacje te zostaną wówczas skasowane.

Zastosowanie

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych oraz stron internetowych, których serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

Linki do innych stron internetowych

Od czasu do czasu PartyLite może udostępniać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez naszych partnerów marketingowych lub do stron mogących okazać się przydatnymi. Proszę zapoznać się z polityką prywatności powyższych stron, ponieważ mogą różnić się od poniższych warunków.

Ankiety i konkursy

W przypadku udziału w loterii, konkursie czy ankiecie mogą się Państwo spotkać z prośbą o wpisanie danych osobowych w elektroniczny formularz. Jeśli zdecydują się Państwo dostarczyć nam wymagane dane osobowe PartyLite wykorzysta je w celu zarządzania Państwa udziałem w odpowiedniej loterii, ankiecie lub w odpowiednim konkursie oraz w innych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie zmiany w polityce prywatności zostaną umieszczone na stronie internetowej w momencie ich wejścia w życie. Państwa zgoda na dostarczanie informacji w ramach obecnej polityki prywatności zostanie jednak z założenia uznana za zgodę na każdy nowy zapis. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej zostanie automatycznie uznane za wyrażenie zgody na dostarczanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Prawo do zmiany i dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu, wglądu i zmiany wszelkich danych osobowych, które PartyLite może przechowywać. Aby uzyskać do nich dostęp, należy się z nami skontaktować pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wyszczególniony poniżej.

Kontakt z nami

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat naszej polityki prywatności, niniejszych zasad polityki prywatności lub ochrony swoich danych osobowych.

 

Drogą pocztową:

PartyLite sp. z o.o.
Ul. Postępu 17 B
02-676 Warszawa

Drogą telefoniczną: 008001213735, 022397103

Drogą mailową: info@partylite.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W RAMACH „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI”

PartyLite Worldwide, Inc. (wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi ¹, dalej zwana „PartyLite”), opracowała niniejszą Politykę prywatności w ramach „Bezpiecznej przystani” (dalej zwaną „Polityką Bezpiecznej Przystani”) w celu wyjaśnienia, w jaki sposób postępuje z danymi osobowymi Konsumentów PartyLite przekazywanymi Konsultantkom i Liderom w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii, a w niektórych krajach europejskich przekazywanych przez Konsumentów bezpośrednio do PartyLite podczas składania zamówień. Polityka ta reguluje także sposób postępowania z danymi osobowymi Konsultantek i Liderów PartyLite w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii. PartyLite uzyskała certyfikat programów „Bezpiecznej przystani” (ang. Safe Harbor) UE-USA oraz USA-Szwajcaria i będzie nadal przestrzegać ich postanowień zgodnie z wymaganiami Departamentu Handlu USA, wdrażając niniejszą Politykę prywatności w ramach Bezpiecznej przystani. Więcej informacji o programach „Bezpiecznej przystani” można uzyskać pod adresem tutaj.
Niniejsza Polityka Bezpiecznej Przystani stanowi dopełnienie ogólnej Polityki prywatności PartyLite. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką a Polityką prywatności PartyLite w odniesieniu do postępowania z tymi danymi osobowymi obowiązują postanowienia niniejszej Polityki Bezpiecznej Przystani.

Informacje uzyskiwane przez PartyLite

Pewne informacje dotyczące Konsumentów PartyLite, które mogą obejmować między innymi imiona i nazwiska, informacje kontaktowe, informacje o karcie kredytowej, a także inne dane dotyczące płatności i zamówień (łącznie określane jako „Informacje o Zamówieniach”), podawane w związku ze składaniem zamówień u Konsultantek i Liderów PartyLite w krajach UE i Szwajcarii są przekazywane do PartyLite i przechowywane w USA. Jeżeli Konsumenci PartyLite mogą składać zamówienia bezpośrednio, przekazywane przez nich Informacje o Zamówieniach są przekazywane do PartyLite i przechowywane w USA.
Pewne informacje dotyczące Konsultantek i Liderów PartyLite, które mogą obejmować między innymi imiona i nazwiska, informacje kontaktowe, krajowy numer identyfikacyjny oraz pewne informacje bankowe lub o karcie kredytowej potrzebne do utrzymywania naszych relacji biznesowych (łącznie określane jako „Informacje Biznesowe”), podawane w związku z dołączeniem do zespołu niezależnych podwykonawców PartyLite w krajach UE i Szwajcarii są przekazywane do PartyLite i przechowywane w USA.

Wykorzystanie informacji

PartyLite przechowuje Informacje o Zamówieniach i wykorzystuje je w celach biznesowych zgodnie z polityką prywatności swoich podmiotów stowarzyszonych w krajach UE i Szwajcarii. Dostęp do Informacji o Zamówieniach jest ograniczony i mają go niektórzy pracownicy, Konsultantki i Liderzy PartyLine mogący używać Informacji o Zamówieniach jedynie do celów sprzedaży i obsługi klientów. Informacje o Zamówieniach są przechowywane w systemach komputerowych baz danych PartyLite tak długo, jak są potrzebne, w celach biznesowych, w których zostały zgromadzone, a także w celu utrzymania bieżących relacji handlowych PartyLite z klientami. Informacje o Zamówieniach nie są udostępniane niestowarzyszonym osobom trzecim niezwiązanym umową z PartyLite, lecz są przekazywane wyłącznie związanym umową z PartyLite osobom trzecim wspierającym działalność, sprzedaż i obsługę klientów PartyLite.
PartyLite przechowuje Informacje Biznesowe swoich przedstawicieli handlowych i wykorzystuje je w celach biznesowych zgodnie z polityką prywatności swoich podmiotów stowarzyszonych w krajach UE i Szwajcarii. Dostęp do Informacji Biznesowych osób fizycznych jest ograniczony i mają go niektórzy pracownicy PartyLite oraz przedstawiciele wyższego szczebla w hierarchii służbowej, którzy mogą korzystać z Informacji Biznesowych wyłącznie w wewnętrznych celach służbowych oraz w celach handlowych. Informacje Biznesowe są przechowywane w systemach komputerowych baz danych PartyLite tak długo, jak są potrzebne, w celach biznesowych, w których zostały zgromadzone, a także w celu utrzymania bieżących relacji handlowych PartyLite z przedstawicielami handlowymi. Informacje Biznesowe nie są udostępniane niestowarzyszonym osobom trzecim niezwiązanym umową z PartyLite, lecz są przekazywane wyłącznie związanym umową z PartyLite osobom trzecim wspierającym działalność i sprzedaż PartyLite.
Jeżeli PartyLite zmieni swoją politykę i poweźmie zamiar ujawnienia Informacji o Zamówieniach lub Informacji Biznesowych niestowarzyszonej osobie trzeciej niezwiązanej umową z PartyLite bądź wykorzystania Informacji o Zamówieniach lub Informacji Biznesowych do celów innych niż te, które zostały określone w niniejszej polityce, powiadomi osoby, których dotyczą Informacje o Zamówieniach lub Informacje Biznesowe, i zaoferuje im możliwość rezygnacji z udostępniania tych informacji.

Integralność danych

PartyLite podejmuje uzasadnione starania w celu zapewnienia wiarygodności Informacji o Zamówieniach i Informacji Biznesowych oraz ich przydatności do zakładanego celu, ścisłości, kompletności i aktualności w wymaganym zakresie.

Dostęp

Konsumenci PartyLite oraz przedstawiciele handlowi PartyLite mogą wystąpić z wnioskiem o przegląd swoich Informacji o Zamówieniach i Informacji Biznesowych przechowywanych przez PartyLite, przesyłając go do swojego zespołu obsługi klientów pod adresem Customer Service Team. Jeżeli Informacje o Zamówieniach lub Informacje Biznesowe okażą się nieścisłe, pracownicy, Konsumenci, Konsultantki i Liderzy PartyLite mogą je odpowiednio skorygować, zmienić lub usunąć.

Zabezpieczenia

PartyLite stosuje uzasadnione środki fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Informacji o Zamówieniach i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Egzekwowanie postanowień

Pytania i zastrzeżenia prosimy zgłaszać pod adresem tutaj. PartyLite zbada zażalenia i spory związane z wykorzystaniem Informacji o Zamówieniach i Informacji Biznesowych oraz postara się je rozstrzygnąć zgodnie z zasadami „Bezpiecznej przystani”. W przypadku zażaleń i sporów, których nie uda się rozstrzygnąć pomiędzy PartyLite a powodem, PartyLite wyraziła zgodę na uczestnictwo w procedurach rozstrzygania sporów Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, ICDR), oddziału Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, AAA), który rozstrzyga zażalenia i spory w świetle zasad ochrony prywatności „Bezpieczna przystań”. Z AAA można skontaktować się pod adresem tutaj erreichbar.

Kontaktinformation

Informacje kontaktowe W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności w ramach „Bezpiecznej przystani” prosimy o kontakt z nami pod adresem info@partylite.pl, a także listownie pod adresem:

PartyLite Worldwide, Inc.
Internal Controls / Compliance Manager
59 Armstrong Road
Plymouth, Massachusetts 02360
USA

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka może co pewien czas ulegać zmianom zgodnie z wymaganiami programów Bezpieczna przystań USA-UE i USA-Szwajcaria. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie po opublikowaniu zmienionej Polityki w Witrynie Internetowej.

¹ Do celów niniejszej polityki podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi są PartyLite Trading S.A., PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd.), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite SarL, PartyLite HandelsGmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite Sp. z o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite A.S. i PartyLite S.r.l.

©2016 PartyLite Worldwide, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

become a fan on facebook
Skontaktuj się z nami
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.