Witamy!

Lokalizacje na całym świecieFirma

Polityka prywatności firmy PartyLite

 

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018

 

Informacje zbierane na tej stronie internetowejwww.partylite.pl są zbierane i przetwarzane przez firmę PartyLite sp. z o.o. [proszę wypełnić danymi kontaktowymi PartyLite] (zwanej dalej „PartyLite", „my", „nas, „nasze"). Celem firmy PartyLite, jako administratora, jest ochrona prywatności swoich użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikiem/Użytkownikami" lub jako „Państwo", „Państwa") oraz zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych (jak określono w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679) w sposób odpowiedzialny. Prosimy o zapoznanie się z następującą polityką prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”).

 

Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Grupa PartyLite" obejmuje następujące podmioty PartyLite Trading SA, PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite Europe Services GmbH, PartyLite SarL, PartyLite Handeles GmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite sp. z o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite AS i PartyLite Srl, PartyLite Worldwide LLC, PartyLite gifts Inc

 

Zbieranie danych osobowych

 

Firma PartyLite jest administratorem wszystkich danych osobowych zbieranych na tej stronie internetowej. Nie będziemy przekazywać ani udostępniać za opłatą danych osobowych stronom trzecim w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z treścią niniejszej Polityki prywatności. Zbieramy dane osobowe za pomocą różnych elementów naszej strony internetowej, w szczególności, gdy:

-          Tworzą Państwo konto na naszej stronie internetowej;

-          Dokonują Państwo zakupu na naszej stronie internetowej;

-          Zgłaszają Państwo chęć otrzymywania naszych biuletynów i ofert promocyjnych;

-          Kontaktują Państwo się z nami, by zostać konsultantami firmy PartyLite;

-          Kontaktują Państwo się z nami, by zostać gospodyniami firmy PartyLite i zorganizować imprezy;

-          W ramach przeglądania przez Państwo naszej strony internetowej;

-          Potrzebują Państwo skontaktować się z nami poprzez naszą stronę internetową z dowolnego powodu w związku z naszymi produktami i usługami.

Będziemy zbierać Państwa dane osobowe przekazane nam bezpośrednio (np. podczas kontaktu z nami poprzez naszą stronę internetową lub stronę internetową obsługiwaną na potrzeby jednego z naszych konsultantów, którzy pełnią rolę naszych procesorów danych w momencie dokonania przez Państwa zakupu, itd.), bądź podczas przeglądania naszej strony internetowej (np. używamy plików cookies, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej).

Zbieramy w szczególności następujące dane osobowe: Państwa imię, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje dotyczące transakcji. Prosimy o niedostarczanie nam, w szczególności za pośrednictwem pól do wypełnienia na naszej stronie internetowej, informacji wrażliwych (takich jak dane ujawniające rasę i pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne przekonania, informacje dotyczące przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej).

 

Jeśli będziemy zbierać Państwa dane poprzez formularze, w tym formularze elektroniczne, pola obowiązkowe wskażemy za pomocą gwiazdek. Brak danych oznaczonych gwiazdką może uniemożliwić uzyskania dostępu do produktu lub usługi.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Kiedy uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, automatycznie zapisujemy Państwa adres IP, typ i wersję przeglądarek internetowych, systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają, przywoływanej strony, poprzedniej strony, z której, z przyczyn technicznych, przywołują Państwo datę i godzinę, tj. aby uczynić tę stronę dostępną dla Państwa oraz w przypadkach awarii w celu debugowania strony internetowej oraz odpowiedniego serwera sieciowego (w takich przypadkach, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w uczynieniu strony internetowej dostępną dla Państwa i zapewnieniu prawidłowego działania naszych serwerów internetowych (art. 6 par. 1 lit. f) RODO).

 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Państwa konto, podczas zakupu i/lub za pomocą strony internetowej firmy PartyLite, będą wykorzystywane głównie do realizacji Państwa zamówienia/zakupu, w celu świadczenia dla Państwa usług związanych z dostawą oraz realizacji usługi gwarancyjnej (w takich przypadkach, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy między Państwem a firmą PartyLite; art. 6 par. 1 lit. b) RODO).

 

Dane osobowe zbierane przez firmę PartyLite będą również wykorzystywane w celu umożliwienia firmie PartyLite skontaktowania się z Państwem, na Państwa wniosek, jeśli chcieliby Państwo zostać konsultantami lub gospodyniami firmy PartyLite, w celu przesłania Państwu odpowiednich informacji dotyczących tych działań i aby umożliwić Państwu zostanie konsultantami lub gospodyniami a także pomóc Państwu w tym zadaniu (w takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 par. 1 lit. f) RODO), gdy dane nie są przetwarzane w kontekście umowy, a dokładniej nasze interesy związane z działalnością biznesową w zakresie znajdowania nowych konsultantów i gospodyń i pomocy im w ich działalnościach związanych z firma PartyLite lub w wywiązywaniu się z umowy (w szczególności w odniesieniu do danych zebranych w ramach umowy z konsultantem), art. 6 par. 1 lit. b) RODO).

 

Firma PartyLite może również wykorzystywać Państwa dane osobowe, za Państwa wcześniejszą zgodą, w celu informowania Państwa o zmianach i ofertach związanych z działalnością firmy PartyLite, bądź naszych produktach i usługach (w takich przypadkach, podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, art. 6 par. 1 lit. a) RODO).

 

Zbieramy również Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami/zadają pytania dotyczące naszych produktów i usług (w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy, a jeżeli żadna umowa nie została jeszcze zawarta, podejmowanie na Państwa wniosek kroków przed zawarciem umowy (art. 6 par. 1 lit. b) RODO).

 

Dane zbierane poprzez wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii w ramach przeglądania przez Państwo strony internetowej firmy PartyLite są przetwarzane w celu dopasowania do naszych usług do Państwa preferencji, aby umożliwić właściwe funkcjonowanie naszej strony internetowej, w celu zapewnienia, że strona internetowa jest zabezpieczona i bezpieczna oraz w celu prowadzenia statystyk (patrz poniżej w celu uzyskania większej ilości informacji w zakresie plików cookies) (podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest (i) nasz uzasadniony interes (art. 6 par. 1 lit. f) RODO), a dokładniej nasz interes w zapewnieniu, że zapewniamy Państwu stronę internetową i komunikację, które przebiegają prawidłowo, są bezpieczne i zabezpieczone oraz nieustannie doskonalone oraz przyczyniają się do rozwoju naszej działalności biznesowej i/lub wyrażonej przez (ii) Państwo zgody (art. 6 par. 1 lit. a) RODO) - w przypadku plików cookies, które nie są konieczne dla funkcjonowania naszej strony internetowej).

 

Ujawnianie zebranych danych osobowych

Do niektórych z Państwa danych osobowych mogą uzyskać dostęp:

 

-       Inne podmioty Grupy PartyLite (w tym jej pracownicy i członkowie zarządu).

Ø  Takie operacje będą przeprowadzane wyłącznie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na tego typu informacje i w razie potrzeby podczas dostarczenia Państwu produktów i usług, które Państwo zamówili, bądź w kontekście umowy między Państwem a firmą PartyLite (np. przez podmiot Grupy PartyLite obsługujący nasz magazyn, utrzymujący naszą stronę internetową oraz inną infrastrukturę lub zapewniający usługi informacji telefonicznej).  W takich przypadkach podstawą prawną jest realizacja umowy z Państwem lub przetwarzanie w celu podjęcia kroków, na Państwa wniosek, poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 par. 1 lit. b) RODO) oraz realizowanie naszego uzasadnionego interesu w zmniejszeniu kosztów poprzez wykorzystanie usług wspólnych w ramach Grupy PartyLite.

Ø  Operacje tego rodzaju mogą być także realizowane za Państwa zgodą dla celów marketingowych (w takim przypadku podstawą prawną byłaby Państwa zgoda, art. 6 par. 1 lit. a) RODO), lub gdy będzie to konieczne dla osiągnięcia celów wymienionych powyżej.

 

-       Zaufani usługodawcy, będący stronami trzecimi i działający jako podwykonawcy (tzn. przetwarzający dane, w tym konsultanci firmy PartyLite), którzy w naszym imieniu będą realizować pewne usługi niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej (niektórzy z tych dostawców usług uzyskują lub mają dostęp do danych podanych przez Państwo, np. adresów e-mail i informacji dotyczących kart kredytowych i mogą korzystać z plików cookies w imieniu firmy PartyLite).

Ø  Dostarczamy im wyłącznie takie informacje, których potrzebują przy świadczeniu tego rodzaju usług i wymagamy, by nie korzystali z Państwa danych osobowych w jakimkolwiek innym celu. Ci dostawcy usług będą działać wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy PartyLite i będą umownie zobowiązani do zapewnienia takiego poziomu zabezpieczenia i poufności Państwa danych osobowych, do zapewnienia którego zobowiązane jest firma PartyLite oraz do przestrzegania mających zastosowanie praw i przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Ø  Na przykład, wykorzystujemy dostawców usług w celu organizacji obsługi klienta, wprowadzania promocji, dalszego rozwoju naszej oferty internetowej, komunikacji i kontaktu z naszymi klientami, organizacji wydarzeń/imprez itp. Wykorzystujemy również dostawców w celu obsługi kart kredytowych/płatności oraz w związku z usługami informatycznymi (usługi hostingu, utrzymania baz danych itd.).

 

-       Ponadto, firma PartyLite może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim:

 

Ø  W przypadku fuzji bądź sprzedaży aktywów firmy (w takim wypadku Państwa dane osobowe zostaną ujawnione potencjalnemu nabywcy) - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionych interesów naszych udziałowców w sprzedaży ich udziałów lub naszego interesu w sprzedaży naszych aktywów; lub

Ø  W celu przestrzegania prawnego obowiązku lub reagowania na postępowania sądowe o wszelkim charakterze, decyzje Sądu, wszelkie kroki prawne lub wdrażanie środków egzekwujących, które są wymagane przez odpowiednie władze - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przestrzeganie prawnych zobowiązań, którym podlegamy - (art. 6 par. 1 lit. c) RODO); lub

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy o wykorzystanie Państwa informacji lub życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z naszej listy adresów e-mail, prosimy o kontakt z nami za pomocą adresu podanego na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Dzieci

Naszym zamiarem nie jest zbieranie danych osobowych dotyczących dzieci i nastolatków poniżej osiemnastego roku życia. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny dziecka, które przekazało nam dane osobowe chce, by informacje te zostały usunięte z naszych rejestrów, może kontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu podanych na końcu tej Polityki prywatności. W takim przypadku usuniemy dane osobowe takiego dziecka z naszych rejestrów, jeżeli takie dane zostały zebrane przez nas nieumyślnie.

Linki do innych stron internetowych

Będąc usługodawcą, firma PartyLite może okresowo dostarczać linki do innych partnerskich stron internetowych. Prosimy o sprawdzenie polityk prywatności każdej z tych stron internetowych, jako że mogą się one różnić od Polityki prywatności firmy PartyLite.

Transfery danych

Jako że Grupa PartyLite posiada podmioty na całym świecie i ponieważ niektórzy z naszych dostawców świadczą usługi hostingowe oraz inne związane z infrastrukturą usługi mają swoją lokalizację za granicą, dane pobrane od Państwa zostaną przekazane z kraju Unii Europejskiej („UE") do kraju nienależącego do UE (w szczególności do Stanów Zjednoczonych).

W przypadku, gdy firma PartyLite dokonuje transferu danych osobowe poza UE, operacja taka będzie zawsze przeprowadzona w sposób zabezpieczony i zgodny z prawem:

-       Albo poprzez przekazanie danych osobowych do odbiorcy danych w Stanach Zjednoczonych, który posiada certyfikat Tarczy Prywatności, który to mechanizm został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony dla Państwa danych decyzją o odpowiednim poziomie ochrony Komisji Europejskiej (aby (dowiedzieć się więcej o Polityce Tarczy Prywatności, prosimy o kliknięcie tutaj. Jeżeli chcą Państwo poinformować nas o czymś lub złożyć skargę w zakresie naszego postępowania z Państwa danymi w ramach Tarczy Prywatności, prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail do dataprivacy@partylite.eu. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli nie będziemy mogli zastosować środków zaradczych w zakresie Państwa reklamacji, będą mogli Państwo skontaktować się z panelem ds. Tarczy Prywatności w celu przeprowadzenia wiążącego arbitrażu (Aby dowiedzieć się więcej o panelu ds. Tarczy Prywatności, prosimy o kliknięcie tutaj). Jeżeli będziemy ujawniać dane osobowe otrzymane w ramach Tarczy Prywatności stronom trzecim, dostęp, wykorzystanie i ujawnienie takich danych osobowych przez strony trzecie będą musiały spełniać nasze zobowiązania w ramach Tarczy Prywatności i będziemy pociągani do odpowiedzialności w ramach Tarczy Prywatności w przypadku niedotrzymania zobowiązań przez Tarczy Prywatności przez strony trzecie, chyba że nie będziemy odpowiedzialni za zdarzenie, które spowoduje szkodę.

 

-       Albo poprzez sporządzenie standardowych klauzul umownych UE (podpisanych przez firmę PartyLite i jej podmiotów zależnych lub firmę PartyLite i jej dostawców usług), które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony Państwa danym osobowym.  Takie standardowe klauzule umowne są dostępne na Dataprivacy@partylite.eu.

 

Zabezpieczenie

 

Wszystkie dane osobowe, które zostały określone podczas procesu zakupów, zostaną przekazana nam za pośrednictwem Państwa komputera wyłącznie w zaszyfrowanej formie Wykorzystujemy sprawdzony systemu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Ten powszechnie stosowany system ochrony zakupów online gwarantuje możliwie najlepsze zabezpieczenie nie tylko Państwa danych zamówienia, ale również, na przykład, wykorzystanego numeru konta lub karty kredytowej.

 

Firma PartyLite wykorzystuje uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji dotyczących zamówienia i informacji biznesowych przed stratą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą, nieuprawnioną transmisją i zniszczeniem.

Posiadamy procedury regularnego przeglądu i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

Nie wszystkie dane osobowe zbierane na tej stronie internetowej będą zapisywane. Wszystkie dane osobowe, które są przechowywane, są zaszyfrowane, a wszystkie systemy podłączone do Internetu są wyposażone w zaporę sieciową i są regularnie monitorowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczenia. Przechowujemy Państwa dane osobowe w naszym centrum danych w New Jersey i Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystując serwisy internetowe firmy Amazon (zgodnie z opisem powyżej, takie transfery danych osobowych będą zawsze przeprowadzone w sposób zabezpieczony i zgodny z prawem).

Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych we wszystkich naszych oddziałach. Jeżeli niepokoi Państwa wykorzystanie Państwa informacji lub chcą Państwo zostać usunięci z naszej listy adresów e-mail, prosimy o kontakt.

 

Okres przechowywania danych

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to potrzebne dla celów przetwarzania, w związku z którym zostały one zebrane (na ogół przez okres obowiązywania umowy).  Możemy jednak zachować Państwa dane przez dłuższy okres w związku ze stosowaniem się do określonych przepisów prawa lub przepisów regulacyjnych i/lub przestrzeganiem odpowiednich okresów przedawnienia. W przypadku dłuższego przechowywania z innych powodów, będziemy informować Państwo o takich powodach oraz o odpowiednim okresie przechowywania w momencie zbierania Państwa danych osobowych.

 

Aby określić okres przechowywania Państwa danych osobowych, wykorzystujemy w szczególności następujące kryteria:

 

-       Dane związane z administrowaniem Państwa kontem są przechowywane tak długo, jak wykorzystują Państwo takie konto/utrzymują je w stanie aktywności oraz zgodnie z odpowiednimi okresami przedawnienia;

 

-       Dane związane z przetwarzaniem Państwa transakcji są przechowywane przez okres dokonywanych przez Państwo transakcji oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawnymi i okresami przedawnienia (w Niemczech jest to na ogół okres 2 lat od otrzymania towaru);

 

-       W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert handlowych, firma PartyLite zachowa Państwa dane osobowe do chwili poinformowania przez Państwa, że nie chcą już Państwo otrzymywać takich ofert handlowych lub po okresie braku aktywności określonym zgodnie z właściwymi aktami prawnymi (W Niemczech jest to na ogół okres jednego roku);

 

-          Gdy Państwa dane są zbierane w kontekście zapytań lub pytań dotyczących produktów i usług firmy PartyLite i gdy kontaktują się Państwo z nami w celu zostania gospodyniami lub konsultantami, firma PartyLite zachowa Państwa dane na czas konieczny w związku z realizacją procesu związanego z takimi zapytaniami;

 

-       W przypadku umieszczenia plików cookies na Państwa terminalu komputerowym, pliki cookies będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi i zaleceniami wydanymi przez władze (czyli, w Niemczech jest to okres 13 miesięcy w przypadku plików cookies, które nie są niezbędne dla funkcjonowania strony lub do wcześniejszej daty, to jest do dnia, w którym cofną Państwo swoją zgodę - patrz niżej).

 

Państwa prawa

 

-     Prawo do dostępu i do informacji: mają Państwo prawo uzyskania informacji przekazanej w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie o sposobie, w jaki Państwa dane są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do uzyskania (i) potwierdzenia odnośnie tego, czy dane osobowe dotyczące państwa są przetwarzane i, w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce, prawo do (ii) dostępu do takich danych osobowych i uzyskania ich kopii.

 

-     Prawo do sprostowania: mają Państwo prawo do sprostowania Państwa błędnych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzupełnienia Państwa niepełnych danych osobowych, w tym za pomocą dostarczenia uzupełniającego oświadczenia.

 

-     Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym"): w niektórych przypadkach mają Państwo prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Niemniej jednak, nie jest to prawo bezwzględne i firma PartyLite może mieć prawne lub uzasadnione podstawy do zachowania takich danych osobowych.

 

-     Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach, mają Państwo prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 

-     Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, przekazanych firmie PartyLite, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywanym przez urządzenia formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez utrudnień ze strony firmy PartyLite.  Prawo to ma zastosowanie wyłącznie, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie lub na umowie i takie przetwarzanie jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany.

 

-     Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: mają Państwo prawo do sprzeciwienia się, na podstawie swojej konkretnej sytuacji, przetwarzaniu Państwa danych osobowych, gdy takie przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 par. 1 lit. f) RODO) firmy PartyLite. Niemniej jednak, firma PartyLite może odwołać się do uzasadnionych przyczyn na potrzeby dalszego przetwarzania  Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia w dowolnej chwili przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 

-     Prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu: mają Państwo prawo do skontaktowania się z  Organem do spraw ochrony danych w celu złożenia skargi na praktyki dotyczące ochrony danych osobowych stosowane przez firmę PartyLite.

 

-     Prawo do przekazania instrukcji dotyczących pośmiertnego wykorzystania Państwa danych osobowych: mają Państwo prawo do przekazania firmie PartyLite instrukcji dotyczących pośmiertnego wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

-     Prawo do zarejestrowania się na liście sprzeciwu/w rejestrze telefonów zastrzeżonych w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego za pośrednictwem połączeń bezpośrednich .

 

-     Prawo do wycofania zgody: mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych udzielonej przez Państwo firmie Partylite w dowolnej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

 

Zmiany w Polityce prywatności

 

Prosimy pamiętać, że możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w dowolnej chwili w celu dostosowania jej do potencjalnych nowych praktyk i ofert serwisu. W takim przypadku, zmienimy datę w sekcji „ostatnia aktualizacja" i wskażemy datę dokonania zmian. W przypadku istotnej zmiany, wyślemy do Państwa informację za pośrednictwem wszelkich odpowiednich środków.

 

Prosimy o czytanie niniejszej Polityki prywatności w regularnych odstępach czasu, aby pozostawali Państwo zawsze świadomi jej aktualnej treści.

 

Pliki cookies

 

„Plik cookie" to plik, który jest przechowywany na Państwa dysku twardym i zawiera informacje dotyczące Państwa. Firma PartyLite może przechowywać pliki cookies na Państwa twardym dysku, aby ułatwić Państwu nawigację po stronie internetowej firmy PartyLite.

 

Większość przeglądarek internetowych usuwa pliki cookies z dysku twardego Państwa komputera, uniemożliwia przechowywanie plików cookies, bądź ostrzega przed zapisaniem plików cookie, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z instrukcją Państwa przeglądarki bądź skorzystanie z funkcji pomocy w celu uzyskania dalszych informacji. Następujące linki zawierają informacje dotyczące tego, jak zmienić taką konfigurację w najbardziej popularnych przeglądarkach:

 

W przypadku Microsoft Internet Explorer, wersja 11:

·         Ustawienia

·         Opcje internetowe

·         Historia

·         Wybierz

·         Blokuj pliki cookies

W przypadku Chrome:

 • Ustawienia
 • Pokaż ustawienia zaawansowane
 • Prywatność
 • Pliki cookies
 • Blokuj pliki cookies

 

W przypadku Firefox:

 • Narzędzia
 • Opcje
 • Prywatność
 • Blokuj pliki cookies

 

W przypadku Safari:

 • Preferencje
 • Prywatność
 • Blokuj pliki cookies

 

W przypadku Opery:

 • Preferencje
 • Ustawienia zaawansowane
 • Pliki cookies
 • Blokuj pliki cookies

 

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej

Google Analytics
Nasze strony wykorzystują usługę Google Analytics. Jest to internetowa usługa analityczna świadczona przez firmę Google Inc. („Google"). Firma Google wykorzystuje pliki cookies na tej stronie internetowej w związku z wyzej opisaną usługą analizy aktywności internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące wykorzystania naszej oferty online przez Użytkowników (zebrane informacje obejmują informacje o stronach internetowych oraz witrynach, które Państwo odwiedzają, o zwyczajach w zakresie zakupów internetowych i zakupów oraz o dokonanych transakcjach) są na ogół przekazywane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny wykorzystania naszej oferty online przez Użytkowników, sporządzenia raportów na temat czynności w ramach oferty online i w celu udostępnienia nam kolejnych usług związanych z wykorzystaniem tej oferty online oraz wykorzystaniem Internetu. W takim przypadku, przetwarzane dane mogą posłużyć do tworzenia zapisanych pod pseudonimem profili Użytkowników.
Z uwagi na to, że na tej stronie internetowej aktywowane jest maskowanie adresów IP, adres IP zostanie skrócony przed transmisją w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych Umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie wysłany do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Zamaskowany adres IP dostarczony przez usługę Google Analytics w ramach usługi Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi przekazanymi przez firmę Google.
Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto, firma Google może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i ich wykorzystanie na potrzeby oferty online, a także przetwarzanie tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 
Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki jest kliknięcie na ten link w celu uniemożliwienia zbierania danych przez usługę Google Analytics na niniejszej stronie internetowej w przyszłości. Plik opt-out cookie będzie przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo swoje pliki cookies, konieczne będzie ponowne kliknięcie na ten link.
 

Facebook

 

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).  Są one oznaczone logiem firmy Facebook lub przypisem „Like".

Wtyczki firmy Facebook prowadzą do informacji na temat przekierowania Państwa wizyty na stronę Facebook i, jeżeli to konieczne, są tam zapisywane, pod warunkiem że posiadają Państwo konto na stronie Facebook i są na za jej pośrednictwem zalogowani podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Zalogowanie umożliwia przypisanie danych do Państwa profilu na Facebooku.

W przeciwnym razie, wtyczka Facebooka przekaże firmie Facebook informacje o tym, że odwiedzili Państwo stronę, na której znajdowała się wtyczka firmy Facebook.  Poprzez interakcję z wtyczką firmy Facebook, np. poprzez kliknięcie na przycisk „Like", informacja ta oraz każda inna informacja, którą wprowadzą Państwo w tym kontekście, także zostanie tam zapisana.

Cel, sposób i zakres przechowywanych informacji przez firmę Facebook oraz ich wykorzystanie, zostały opisane w polityce prywatności firmy Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).  Mogą tam Państwo przeczytać również o możliwościach nie wyrażenia zgody na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez firmę Facebook lub na wprowadzenie ograniczeń.

Piksele Facebooka

Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie „Facebook Website Custom Audiences".  Za pomocą piksela zintegrowanego na tej stronie internetowej, zaznaczamy Państwo jako Użytkowników naszej strony internetowej. W tym celu żadne dane osobowe nie zostaną od Państwa zebrane ani wykorzystane. Facebook może rozpoznać Państwa profil korzystając z takiego piksela, jeżeli odwiedzą Państwo stronę internetową Facebook. Informacja na temat Państwa wizyty na naszej stronie internetowej jest przekazywana firmie Facebook bez żadnego odniesienia do konkretnej osoby dla celów analizy i marketingu. Informacja przekazywana firmie Facebook stanowi nieodwracalną i nie zawierającą odniesień do konkretnej osoby sumę kontrolną, która opiera się na danych o Państwa korzystaniu ze strony. Dalsza transmisja danych lub transmisja innych danych w ramach tej technologii nie jest przeprowadzana.

O sposobie przetwarzania danych przez firmę Facebook można przeczytać tutaj w celu uzyskania szczegółowych informacji, jak również wprowadzenia zmian w ustawieniach https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, lub https://www.facebook.com/about/ads lub tutaj https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli chcą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu narzędzia Facebook Website Custom Audiences, można zrobić to poprzez kliknięcie na poniższy link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

E-mail i biuletyn

 

Jak wyjaśniono zwięźle powyżej, wykorzystujemy Państwa adres e-mail, który przekazali nam Państwo podczas procesu składania zamówienia, w celu wysyłania potwierdzenia zamówienia oraz innych ważnych informacji dla klienta, koniecznych przy składaniu zamówienia na produkt, realizacji i dostawie w naszym systemie związanych z Państwa zamówieniem.

 

Przy odwiedzaniu przez Państwa naszych stron internetowych, możemy wykorzystywać informacje na temat Państwa działań na naszych stronach internetowych (informacje o przeglądanych stronach, przeglądanych produktach, koszykach) aby utworzyć zapisany pod pseudonimem profil korzystania z usługi. Pragniemy wykorzystywać te informacje, by wysyłać Państwu ukierunkowane, dostosowane do Państwa potrzeb wiadomości marketingowych.

 

Gdy zapisują się Państwo do naszego biuletynu lub w celu skontaktowania się Państwa z nami w związku z wydarzeniami/imprezami, zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez nas wyżej wymienionych informacji oraz Państwa historii zamówień w celu przesyłania przez nas zindywidualizowanych wiadomości i wiadomości marketingowych, bądź zadawania Państwu pytań dotyczących satysfakcji z nabytych produktów, bądź w celu zaproszenia Państwa na wydarzenia/imprezy organizowane przez firmę PartyLite. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 par. 1 lit. a) RODO), natomiast Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie dla celów, na które wyrazili Państwo zgodę i nie będą udostępniane stronom trzecim. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem następczym - tzn. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem - bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawki bazowej. Aby przeprowadzić takie działanie, prosimy o kliknięcie na link wyrejestrowania się w biuletynie lub wysłanie nieformalnego listu na adres:

PartyLite sp. z o.o.

ul. Przemysława Gintrowskiego 53

02-697 Warszawa

Drogą telefoniczną: 008001213735

wiadomości e-mail: dataprivacy@partylite.eu

 

Kontakt

 

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności, niniejszej Polityki prywatności lub Państwa danych osobowych.

Prosimy o zrozumienie, że możemy odpowiadać wyłącznie na zapytania o udzielenie informacji lub zapytania o Państwa dane osobowe, jeżeli mamy pewność, że są Państwo ich nadawcami (w niektórych przypadkach, możemy prosić o udostępnienie nam dokumentu tożsamości). Prosimy o wysłanie każdego zapytania w formie pisemnej pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Pocztą:        PartyLite sp. z o.o.

                    ul. Przemysława Gintrowskiego 53

                    02-697 Warszawa

Drogą telefoniczną: 008001213735,

wiadomości e-mail:            Dataprivacy@partylite.eu

©2016 PartyLite Worldwide, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

become a fan on facebook
Skontaktuj się z nami
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.